Slut med soppkök, dags för rättigheter. Soppkök Stockholms SISTA soppkök!

Nu på söndag den 7 september (mellan klockan 12-18 på Medborgarplatsen)kommer
rörelsen Soppkök Stockholm att ha sitt sista soppkök som en aktion för att
säga att det är nog nu, och att det är dags att våra politiker tar sitt
ansvar. Det behövs inte fler soppkök. Det behövs rättigheter, och långsiktiga
planer för att AVSKAFFA hemlösheten. Vi KRÄVER handling. Det är slut med
soppkök, och dags för svar.

Några i rörelsen formulerade detta mer ingående i en debattartikel som kan
läsas här:
http://nyheter24.se/debatt/776108-soppkok-stockholm-nu-lagger-vi-ner-all-verksamhet

Kom gärna förbi på söndag och kräv en förändring på riktigt! Vi kommer som
sagt finnas på plats på Medborgarplatsen mellan kl. 12 – 18. Det finns också
ett event på Facebook: https://www.facebook.com/events/1469870649963470/

Med hopp om att ses och förändra tillsammans,
Soppkök Stockholm

Annonser

Mötesplatsen Soppkök Stockholm 24 november

Nu på söndag den 24 november skapas mötesplatsen Soppkök Stockholm mellan 12 – 18 på Medborgarplatsen. Syftet med mötesplatsen är att synliggöra, uppmärksamma och visa att vi inte accepterar den utbredda hemlösheten i Sverige 2013. Rörelsen Soppkök Stockholm vill med denna aktion engagera såväl allmänhet som beslutsfattare i arbetet med att nå en långsiktig lösning på problemet. Målet är att soppkök inte ska behöva finnas!

Hoppas att vi ses!

 

Image

Inbjudan till politiker

”Härmed bjuder initiativet Soppkök Stockholm in stadens politiker att närvara vid mötesplatsen Soppkök Stockholm söndagen den 16 juni mellan klockan 12:00 – 18:00 på Medborgarplatsen. 

Vi hoppas att du som är politiker i Stockholms stad, Riksdagen eller på något annat sätt vill komma och träffa oss som möts upp för att bevisaatt vi som samhälle kan bättre än att låta människor leva under ovärdiga förhållanden där deras basala behov och mänskliga rättigheter inte tillgodoses. Det är vår förhoppning att frågan om hemlöshet och dess avskaffande ska bli en valfråga 2014. 

Vill du som politiker lyssna och lära dig mer av människor som lever i hemlöshet och andra som är engagerad i frågan samt vidta ytterligare åtgärder för att påverka och förändra? Under mötesplatsen kommer det att serveras soppa och annan mat, men framför allt kommer människor som kanske annars aldrig hade mötts att mötas. Alla ges en möjlighet att öka kunskapen om de utmaningar som finns gällande hemlöshet och fattigdom. Därmed ges en möjlighet att bryta ned de fördomar som finns om människor som lever under dessa förhållanden. Ett tillfälle ges att träffa människor med mycket olika erfarenheter och perspektiv, men som alla strävar efter samma sak: att ytterligare åtgärder ska vidtas för att en gång för alla eliminera problemet med hemlöshet och fattigdom. 

Att skapa denna mötesplats tror vi är ett steg motatt förändra, inte mildra, tusentals människors livssituation. Det är du som är politiker som bär det yttersta ansvaret och har den största möjligheten att åstadkomma en utveckling. Ta chansen, kom och påbörja denna förändringsresa!

Hemlösheten i Sverige 
När Socialstyrelsen genomförde en nationell kartläggning under 1990-talet, närmare bestämt år 1999 beräknades antalet människor som levde i hemlöshet vara 8 500 personer. 

Definitionen av hemlöshet ändrades sedan, vilket ledde till insikten att många fler människor än vad Socialstyrelsen tidigare räknat med befinner sig i hemlöshet.Enligt Socialstyrelsens definition och kartläggning fanns det år 2011 totalt 34 039 hemlösa i Sverige. I Stockholm beräknades det finnas 8 343 hemlösa. Bland de akut hemlösa i hela Sverige fanns ca 4 500 personer. 

Stora delar av hemlösheten förblir dock fortfarande dold. EU/EES-medborgare, minderåriga såsom unga som rymmer hemifrån och ensamkommande flyktingbarn samt papperslösa är exempel på människor som inte räknas med i Socialstyrelsens mätningar. Dessa siffror tycker vi är skrämmande och ovärdigt ett välfärdsland som Sverige, men vi vet också att denna situation kan åtgärdas.

Med hopp om att mötas och förändra tillsammans,
Initiativet Soppkök Stockholm”

Image

Pressmeddelande

SOPPKÖK STOCKHOLM BER INTE OM DIN DEG UTAN DITT BRÖD

Soppkök Stockholm kommer under tisdagen dela ut flygblad för att visa hur lätt det är att engagera sig mot hemlöshet. Smörgåspapper kommer att delas ut på olika platser i Stockholm med citatet ”Vi vill inte ha din deg. Men gärna ditt bröd.” Stockholmarna får tips om hur lätt det faktiskt är att engagera sig mot hemlöshet i sin vardag.
Gör en macka, linda runt pappret och ge till någon som behöver.
– Att engagera sig kan kännas svårt, man vet aldrig hur man ska börja. Vi vill väcka engagemanget hos människor genom att visa hur lätt det är att göra en skillnad.
Att till exempel göra en extra macka till någon på gatan när man ändå fixar sin lunch tar inte mer än en minut av ens tid, berättar Noa som är aktiv i Soppkök Stockholm.
Kampanjen kan förhoppningsvis öka kunskapen kring hur man lättare kan engagera sig i frågan om hemlöshet och vi hoppas på att Stockholmsborna ska börja ifrågasätta orättvisor i samhället och kräva mer av makthavare i frågan om hemlöshet.
Aktiviteten har redan spridit sig även i sociala medier och har uppmärksamas med bilder och hashtagen #extramacka.
Att hemlösas situation är något som berör Stockholmarna har visat sig under det gångna året. Tusentals människor har aktiverat mot hemlöshet genom Soppkök Stockholm. I vintras anordnades en klädinsamling till förmån för Stockholms hemlösa och över 600 säckar med kläder donerades av stadens invånare.

Fakta:
Enligt Socialstyrelsen lever mer än 34 000 personer i hemlöshet i Sverige. Av dessa lever 4500 i akut hemlöshet, de har ingenstans förutom härbärgen, trappuppgångar eller tält att ta vägen. EU-migranter, asylsökande och papperslösa är inte med i Socialstyrelsens statistik och mörkertalet är stort.
Soppkök Stockholms tidigare aktivitet för att belysa hur lätt det är att engagera sig har bland annat varit en internetbaserad aktion #matfördagen som under 72 timmar nådde över 400 000 människor. Kampanjen ledde till att fler engagerade och politiker blev mailade i hela landet om frågan ”Vad gör ni mot hemlösheten?”

utdelning2-188x144 extramacka_2-188x144 extramacka_3-188x144

Kom förbi Medborgarplatsen på söndag…

…och prata med intressanta människor.
Nu på söndag kommer det vimla av intressanta människor på Medborgarplatsen från kl 12.00 till 18.00.
Människor i olika åldrar, bakgrunder och tankar.
Det som alla på söndag kommer att ha gemensamt är att alla vill umgås, prata och uppmärksamma att människor i dagens Sverige inte har något tryggt boende.

Vi hoppas att du är en av dem!
För alla är välkomna på söndag!
Stora som små, gamla som unga, rika som fattiga.

Hjälp oss sprida ordet vidare twittra, facebooka, instagramma, blogga och berätta för dom som är i din närhet. Använd gärna hashtaggen #soppköksthlm

Dela med dig av dessa två affischer:

970040_546854185353341_956044746_n

soppkok_stockholm_infoblad_130519

Kan du inte möta upp oss på söndag kan du engagera dig på andra sätt.