Om oss

Vad är Soppkök Stockholm?
Soppkök Stockholm är ett partipolitiskt, religiöst och organisatoriskt obundet initiativ, taget av privatpersoner med syfte att belysa problematiken kring den utbredda hemlösheten i Sverige. Vår intention är att på kort sikt primärt bidra till att underlätta för de utsatta individer och grupper som drabbas av hemlöshet, samt på längre sikt bidra till att frågan lyfts ytterligare och att fler åtgärder vidtas av ansvariga för att en gång för alla eliminera detta samhällsproblem. Med ansvariga syftar vi på samhällsmedborgarna såväl som myndigheter, riksdag och regering.

Problematiken
Fenomenet hemlöshet är enligt vår mening ett systematiserat utanförskap som vi ser som ett symptom på större samhällsproblem. Trots det komplexa kring detta anser vi att hemlösheten i Sverige kan och bör avskaffas. Vår ambition är inte att presentera färdiga förslag på hur det ska ske i praktiken, utan vi vill agera som ett verktyg för att minska gapet mellan människor genom att vara en plattform där frågan kan diskuteras och belysas.

Medverka
Vi välkomnar alla som kan ställa sig bakom vår plattform till att hjälpa oss på det sätt man kan och vill. Hos oss finns inga krav men en hel del förhoppningar. Trots (och tack vare) våra vitt skilda bakgrunder strävar vi mot detta gemensamma mål, och har som enda förbehållning att de som vill samarbeta med oss också delar vår grundtanke om människors lika värde.

Vi menar att mångfald bidrar till att göras människor mer förstående och kompetenta i att se och hjälpa varandra. Hos oss välkomnas alla oavsett etnisk, religiös, politisk, sexuell eller personlig övertygelse så länge inget av detta utgör ett hinder för det arbete vi försöker utföra. Självklart verkar vi därför i en anda som är antirasistisk, antisexistisk och antihomofobisk. Var och en av individerna som är verksamma inom initiativet har naturligtvis rätt att uttrycka sina personliga åsikter, men ingen av oss talar för någon annan eller denna grupp som helhet. Vi fattar alla beslut gemensamt genom öppna och demokratiska mötesformer. Vi förespråkar en öppen dialog kring hemlösheten i syfte att driva frågan framåt mot en lösning, och hänvisar till att man för denna dialog direkt med de hemlösa vars liv det faktiskt handlar om.

Vill hjälpa människor
Ingen del av eller i Soppkök Stockholm syftar till att driva en agenda utöver den att hjälpa utsatta människor som behöver det, samt att påvisa detta för att få till stånd en förändring i hur hem- och papperslösa individer bemöts och vad som görs / inte görs för att hjälpa dessa. Vi är inte och kommer heller inte att etablera oss i form av varken förening eller organisation. Vi kommer heller inte att ta emot hjälp i form av pengar, då detta inte är en välgörenhetsaktion. Målet är att initiativet ska agera snabbt och effektivt för att lyfta frågan så pass att fler ansvariga börjar agera till den grad att vårt initativ kan upplösas snarast möjligt.

Vi uppmanar alla medmänniskor runtom i hela landet, som kan ställa sig bakom vår plattform samt har möjligheten, till att starta upp ett eget soppkök i sin hemstad. Hjälpa oss att hjälpa varandra med tanken bakom det vi ämnar att uppnå; avskaffandet av hemlösheten!

Vad är målet med Soppkök Stockholm?
Att Soppkök Stockholm upphör att existera då fler politiker såväl som medmänniskor agerar ytterligare på den utbredda hemlösheten i samhället.

Att människors basala behov tillgodoses vilket också är en del av FNs konvention för mänskliga rättigheter:

”Envar har rätt till en levnadsstandard, som är tillräcklig för hans egen och hans familjs hälsa och välbefinnande, däri inbegripet föda, kläder, bostad, hälsovård och nödvändiga sociala förmåner[…]”
http://www.un.org/en/documents/udhr/

Tillsammans för ett mer humant samhällsklimat!

Bästa hälsningar,
Privatpersonerna bakom Soppkök Stockholm.

Annonser

4 thoughts on “Om oss

  1. Ping: Alla kan göra något |

  2. Ping: Varför jag inte delar filmen om #kony2012 | | Anders ErikssonAnders Eriksson

  3. Fantastiskt initiativ! Jag besökte Mötesplats Soppkök Stockholm den 17 februari. Jag blev så varmt välkomnad och bjöds mat. Värmde och smakade gott. Hjälpsamt och trevlig stämning. Har bjudit in många att komma till Mötesplatsen Soppkök Stockholm den 17 mars.
    Tack för er generositet.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s