Om hemlösheten

Hemlöshet i Sverige
Antalet hemlösa beräknades år 2011 till 34 039 personer. I Stockholms län beräknades antalet hemlösa nu vara 8 343.  Bland de akut hemlösa i hela Sverige fanns ca 4500 personer, varav 280 sov utomhus eller i offentliga utrymmen. Utöver dessa officiella siffror finns ett antal människor, EU-migranter och papperslösa, som inte räknas med och man vet inte hur många de är.

Samhällskostnad
Varje hemlös person i Sverige kostar skattebetalarna omkring 600 000 kronor per år, vilket innebär en årlig kostnad för våra cirka 34 000 hemlösa vi har i vårt land slutar på i runda tal 20,5 miljarder skattekronor.

Detta är uppskattade siffror ur en rapport från Lunds Universitet.

Vad skulle man kunna göra?
Som jämförelse skulle 20 miljarder räcka till att köpa in 20 000 lägenheter i miljonklassen till de människor som idag lever utan eget tryggt hem och därefter kunde det stöd och den hjälp som krävs sättas in för att behålla dessa till de människor som vill och behöver det.
Ett sådant tillvägagångssätt skulle innebära att hemlösheten skulle vara löst på ett par år.

Varför görs då inget?
Verkligheten ser både dystrare och helt annorlunda ut, för idag verkar istället dessa pengar användas till att vidmakthålla och bygga in hemlösheten i samhället. Det görs helt enkelt genom att vi bygger upp en särskiljande sekundär bostadsmarknad för hemlösa och fattiga människor, där härbärgen, stegboenden, referensboenden, träningsboenden, korttidsboenden och 10 talet andra uppfinningsrika boendedefinitioner finns att tillgå.

Inom dessa fattighus finns sedan en arbetsmarknad för ett mycket stort antal problemorienterade och ”kontrollfreakade” människor som tycks vara avlönade endast för att förminska och diagnostisera redan utsatta människor. Helst så mycket att ett eget tryggt hem med ett fungerande privatliv aldrig ska behöva komma på tal.

Med mina över 30 års långa självupplevda erfarenhet av olika ”uppfostringsboendelösningar” är jag övertygad om svårigheten att finna en mer hopplös, mer verkningslös eller dyrare lösning än denna. Finns det överhuvudtaget en vilja i vårt land att leva upp till vår egen regeringsform och allas våra mänskliga rättigheter vi skrivit under på?” – Föredetta hemlös

Dessa lukrativa fattighus är något våra politiker, tjänstemän, frivilligorganisationer och privata aktörer både försvarar, förespråkar och bygger vidare på.
Utöver de nedanstående forskare finns många fler som kommit fram till liknande slutsatser.

Forskarnas perspektiv

Hans Swärd, professor i socialt arbete som forskar om hemlöshet:
” Hemlöshet är ett strukturellt problem, där bostadspolitiken är central. 
Skulle det finnas tillräckligt många bostäder, så skulle antalet hemlösa vara färre. Men eftersom det finns ett hårt tryck på bostäderna i storstäderna kan hyresvärdarna välja och vraka. De utslagna väljer man bort i ett sådant läge. Dagens verksamheter för hemlösa är en upprätthållandestrategi där landsting, kommun och frivilligorganisationerna arbetar utan tydligt mål. Det är ett resultat av den avreglering av bostadspolitiken som skedde under 1990-talet. Nödbostäder eller tillfällighetsboenden är en dålig lösning på bostadsproblemen. 

De har en tendens till att permanenta problemet snarare än lösa det. Och när de finns så blir det lättare att vräka människor. Varken hyresgäster eller socialtjänst tycker att de behöver göra så mycket, nödbostäderna (fattighusen) finns ju där. Lösningen på problemet är att få en mera långsiktig planering i kommunerna. Det är ingen omöjlighet att lösa problemen om man verkligen vill det, men det krävs uppoffringar”.

Ingrid Sahlin, professor i socialt arbete, docent i sociologi:
Jag påvisade redan för tio år sedan att i kommuner som använder boendetrappor är helt hemlösa avsevärt fler än i kommuner som inte gör det”.

Cecilia Löfstrand, fil.dr. i sociologi:
På den sekundära bostadsmarknaden har andrahandskontraktet konstruerats enbart för att begränsa den boendes rättigheter. De boendelösningar som kommunerna erbjuder hemlösa är vanligtvis andrahandsupplåtelser som är kombinerade med specialvillkor som innebär betydande begränsningar i hyresgästens möjligheter att disponera och förfoga över bostaden. Dessa går ofta långt utöver dem som gäller för övriga, ”vanliga”, hyresgäster och är inte så sällan integritetskränkande, i vissa fall direkt olagliga (SOU 2001:95, SOU 2004:3). 

De kan bl.a. innebära förbud mot att ha övernattande gäster eller sällskapsdjur i bostaden. Bostaden är för socialtjänsten ett medel för att uppnå en viss målsättning som formulerats i en s.k. arbetsplan. För att få ett andrahandskontrakt måste klienten underkasta sig tillsyn och kontroll, ett uttryckligt villkor från socialtjänsten och fastighetsägaren, vilket bland annat innebär oanmälda hembesök med hjälp av en extranyckel ”.

Vad säger då Socialstyrelsen och Boverket?
Socialstyrelsen och Boverket menar att det till och med kan vara en belastning att ha en bostad genom socialtjänsten, eftersom risken finns att man efter det aldrig blir godkänd som hyresgäst med eget förstahandskontrakt. Dessa kommunala boendelösningar för hemlösa blir därför ofta en separat bostadsmarknad, med helt egna regler och förutsättningar”.

Maria Larsson (kd), ansvarig minister i hemlöshetsfrågor tycker så här:

Det behövs mer evidens, då jag anser det finns för lite forskning på området. Jag tycker socialtjänsten och våra frivilligorganisationer samarbetar mycket bra och gör ett ovärderligt jobb för att hjälpa våra hemlösa”.

Källor

Kostnaden för hemlösa

Lindgren, L. (2008). Lägenhetsboendet Lönngården i Malmö. Lunds universitet.

Antalet hemlösa i Sverige

2011 http://www.socialstyrelsen.se/Lists/Artikelkatalog/Attachments/18523/2011-12-8.pdf
2005 http://www.socialstyrelsen.se/Lists/Artikelkatalog/Attachments/9724/2006-131-16_200613116.pdf
1999 http://www.regeringen.se/content/1/c4/28/66/64613510.pdf

Annonser

6 thoughts on “Om hemlösheten

 1. Ping: Soppkök, söndag den 25/3 kl.12 | Soppkök Stockholm

 2. Ping: Nästa soppkök: Söndag 15 april kl. 12-18 | Soppkök Stockholm

 3. Hej.

  Ingen skall behöva vara hemlös i ett modernt sahälle i dagen vardag. Det är en tragist tragedi att inte alla i vår moderana samhälle har en säng och mat varje dag. ochett juobb att gå till..

  Vi lever i ett elitsahälle.

  På den svenska arbetsmärknaden är det en stentuf kokurens om jobben det leder till ett helt omänmslig kokurens och utslagtning vår samhälle.

  Det är lätt att trilla dit..

  Det är lättare att bli hemlös en vad man tror. från ett fast jobb uppsagd och till slut utförsäkrat och till sist av med sin lägenhet beroende att man får en sämre ekonomi.där i från är det lätt komma komma i kant i sähället.

  Tidiga insatser är a ooh o i vårt sahälle..

  Alla de ställerna i vårt samhälle som hjälper till och delar ut hemlagad mat och delar ut kläder till de hemlösa och till dem som har det svårt i vårt samhäller görett jätte bra insats öch är helt lifavgörande i de flesta fall. Många i vårt sahälle far väldigt illa att inte ha en säng för natten och kan äta sig mäta varje dag.

  Ingen i ett samhälle skall behöva sova ute eller behöva gå och lägga sig hungrig.

  Ett atort problem är att de flesta är bara dag heberge det måste finna ställen som är uppe dyngnet om med frugost, luch. och kivälsmat och en vädig seng att sova i

  Många unga flickor och kvinnor far väldigt illa i vårt samhäller i dag..

  Vi måste göra mycket mer för alla flickor och kvinnor som far i lla i vårt samälle De som jobbar med dessa frågor persioner måste ha ne god utbilndning för att osta komma ett så bra jobb som möjligt,

  Alla som kan och vill skall hjälpa till.

  Alla som vill eller kan bidra till att hemlösheten hungriga människor miskar till noll i vårt samhälle skall vi vara väldigt tacksamma mot där skall alla politiker göra allt vad de kan för att resultatet skall vara onll hemlösa och hungriga i vårt sahälle i dag..

  Utbidning rä a och O..

  En utbildning är en bra väg i ut trån misären och till en mänsligare tillvaro men de som inte klara det så måste de få den hjälp som de behöver..

  Jag hjälper gärna till med det som jag kan bidra till.

  Lennart von Wadsjö mobil telefon är ( 073-550-13-29 )
  Hälsningar Lennart ha en bra vecka.

  .

 4. Vill gärna hjälpa till!! Känns tragiskt att någon människa inte har ett hem. Jag tror inte att det bara handlar om arbetsmarknaden, missbruk och psykisk ohälsa har en stor roll i bilden. Har inga siffror men tänker mig att många hemlösa är människor med dubbel diagnos, dvs bägge med psykisk ohälsa samt någon typ av missbruk och därmed faller mellan stolarna. Med stark vilja tillsammans kan vi ändra lagar för att dessa människor ska få den hjälp de behöver.

 5. Hej! jag vill veta när ni ska samlas och vart för att hjälpa hemlösa nu i december?! Vil hemmskt gärna hjälpa till med mat och kläder behöver veta datum o plats…Vänligen kontakta mig snart….

  Mvh:Eli

  • Hej!

   Vi kommer inte att ha någon egen aktivitet nu i december. Dock håller vi på och delar ut kläder ifrån vår senaste insamling så följ gärna arbetet på facebook där vi meddelar när vi behöver volontärer till detta.

   /Gustav
   Soppkök Stockholm

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

w

Ansluter till %s